Specialismen

Binnen onze praktijk werken zowel mannelijke, als vrouwelijke fysiotherapeuten met de volgende specialismen:

Algemene Fysiotherapie
Manuele therapie
Geriatriefysiotherapie
Revalidatie na Corona
COPD
Claudicatio Intermittens
Medical taping
Oedeemtherapie
Dry Needling
Rugprogramma Fysiorooi

Algemene fysiotherapie:

Ons team is breed gespecialiseerd en combineert expertisen bij de behandeling van uw klacht. Alle fysiotherapeuten bij Fysiorooi zijn algemeen fysiotherapeut en behandelen alle beweging gerelateerde klachten. Daarnaast hebben al onze fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie, zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Zie onze specialismen (hyperlink). In het team gaat de aandacht sterk uit naar samenwerking. Daar waar dit uw herstel ten goede komt, zal de fysiotherapeut overleggen met collega’s.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het ontstaan van de klachten, waarvoor u fysiotherapie nodig heeft, kan uiteenlopende oorzaken hebben: een verkeerde beweging in het dagelijks leven, tijdens het werk of het sporten, de lichamelijke gevolgen van stress, een ziekte of ongeluk of gewoon vanwege veroudering van het lichaam. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis kunt. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Een aantal voorbeelden van klachten waarmee u bij de algemeen fysiotherapeuten terecht kunt zijn:
 • Klachten door slijtage of artrose
 • Reuma
 • Schouderklachten
 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Heup- en knieklachten
 • Hielspoor
 • Verstuiking van enkel
 • Revalidatie na TKP (nieuwe knie) en THP (nieuwe heup)
 • Tenniselleboog
 • Whiplash
 • RSI/KANS
 • Houdingsproblemen
Hoe werkt de fysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak nemen we eerst de tijd om te luisteren naar de reden van uw komst en uw wensen. Tijdens deze intake brengen we uw klachten duidelijk in kaart. Door uw fysiotherapeut wordt er gevraagd naar het ontstaan en verloop van uw klachten, de belemmeringen in het dagelijkse leven en uw (medische) achtergrond. Na de intake volgt het lichamelijk onderzoek. Uw fysiotherapeut van Fysiorooi wil aan de hand van het onderzoek een goed beeld krijgen van de aard en oorzaak van de lichamelijke klachten. Op basis van de verkregen informatie wordt bekeken of een behandeling zinvol is. Indien wordt overgegaan tot het starten van een behandeling, wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt en met u doorgenomen. Tijdens het behandeltraject evalueert uw fysiotherapeut de behandeling regelmatig en wordt waar nodig de behandeling bijgesteld.

Aanmelding

Aanmelding en behandeling kan zonder verwijsbrief van een (huis)arts. Neem voor meer informatie en voor het maken van een afspraak, contact op met de praktijk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur, tel 0413-473196. Of mail naar: info@fysiorooi.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Vaak gaat het om duidelijke pijnklachten in de rug, nek, schouder of heup. Soms gaat het om vage pijn of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd. Ook hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst of pijn tussen de ribben kunnen het gevolg zijn van een blokkering in de beweging. Onze manueel therapeut onderzoekt ook of er factoren zijn zoals de algemeen lichamelijke toestand, stress, werk, hobby die een positieve of negatieve invloed hebben op de klacht.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies en adviezen, begeleiding, training, en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een Master-opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Mobiliseren

Een manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in technieken voor herstel of verbetering van de beweeglijkheid van de gewrichten waaraan u klachten heeft. Meestal is zacht duwen, trekken of draaien van een lichaamsdeel voldoende. (De zogenaamde mobilisaties). Soms vult de manueel therapeut deze technieken aan met een impuls, de zogenaamde manipulatie. Bij deze laatste techniek hoort men soms een knappend of krakend geluid, dit is niet pijnlijk. Vaak horen wij twijfel over het wel of niet schadelijk zijn voor de gewrichten! Het geluid heeft niets te maken met de botten of het kraakbeen, maar is het verplaatsen van gasbelletjes in de gewrichtsvloeistof (het zgn. synovium)

Voor wie is manuele therapie?

Manuele therapie is geschikt voor mensen met fysieke klachten als gevolg van beperkte bewegingsfuncties van een of meerdere gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar. Welke klachten kunnen door een manueel therapeut behandeld worden?

Bijvoorbeeld:
 • Nek- en schouderklachten (die uitstralen tot in de armen)
 • Rugklachten hoog in de rug
 • Lage rugklachten (eventueel met uitstralende pijn naar de benen)
 • Bepaalde vormen van duizeligheid welke gerelateerd zijn aan nekklachten
 • Hoofd- en nekpijn gerelateerd aan functiestoornissen in de nekregio
 • Beperkingen in andere gewrichten (zoals enkel, knie, elleboog, pols)
Onze manueeltherapeuten::
 • Marjolein Hulsen, master manuele therapie, bewegingswetenschappen
 • Emilio van Dinther, master manuele therapie
 • Luc van Kruijsdijk, manueel geschoold (Mulligan, Cyriax orthopaedische geneeskunde), duizeligheidscentrum Apeldoorn
 • Als praktijk zijn wij ook aangesloten bij het rugnetwerk zuidoost Nederland

Geriatriefysiotherapie

Onze fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup problemen ervaren in het dagelijks leven.

De fysiotherapeuten werken vanuit hun specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. U doet vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van uw mobiliteit en zelfstandigheid en omgang met het eventuele verlies daarvan.

Daarnaast behoort tot het werk van de fysiotherapeut ook het adviseren en begeleiden van uw gezinsleden en eventuele mantelzorgers/verzorgende over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Onze fysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in de praktijk en het verpleeg- en verzorgingshuis Odendael, maar kunnen ook fysiotherapie bij u aan huis geven. Er kunnen altijd redenen zijn waarom u niet naar de praktijk kunt komen. Soms is het van belang dat de thuissituatie in kaart wordt gebracht, om met u te kunnen werken aan het dagelijks handelen thuis. Of u bent slecht ter been en heeft geen vervoer? Of u komt uit het ziekenhuis en moet thuis eerst begeleid worden? In dit geval komen we graag bij u aan huis.

Onze therapeuten zijn o.a. bij ParkinsonNet en het Chronisch Zorgnet aangesloten.

Valtraining en valpreventie

Een op de drie mensen boven 65 jaar valt minstens een keer per jaar. Bij deze valpartijen moet zelfs 12% medisch behandeld worden. De geriatriefysiotherapeut heeft kennis over het voorkomen van vallen. Door goed advies en valtraining kunt u de kans op vallen verkleinen. Voor ouderen en onzekere patiënten heeft Fysiorooi een valpreventieprogramma. Met dit programma wordt het valrisico en de gevolgen daarvan verminderd. Het programma richt zich op verbetering van het evenwicht en de bewegingssturing. Ook worden valtechnieken aangeleerd, om zo de kans op nare gevolgen door een val te verkleinen.


Revalidatie na Corona

Besmetting met het Covid-19 virus (corona) kan leiden tot complexe problematiek. Patiënten vertonen verschillende symptomen. Algehele verzwakking, vermoeidheid, het verlies van spierkracht en zelfvertrouwen zorgen vaak voor een belemmering op het fysiek functioneren.

Wat houdt coronatherapie in?

Fysiotherapie na een coronabesmetting blijkt de belangrijkste pijler te zijn om uw fysieke functioneren weer naar een hoger level te tillen. Het doel van de fysiotherapie is om uw energie, kracht, conditie en balans weer op te bouwen. Ook kan er gewerkt worden aan een betere ademhaling. Alle behandelingen worden 1 op 1 gedaan, waarbij de cliënt de volledige aandacht krijgt. Los van de fysieke klachten kunnen er ook mentale problemen ontstaan. Door de vaak complexe problematiek werken wij multidisciplinair. We doen dit samen met een logopedist, diëtist, ergotherapeut en POH’er GGZ. Dit is een sterk netwerk met korte lijnen. De coronatherapie biedt gunstige effecten. Tijdens de therapie zien we patiënten weer opleven. Het is een grillige ziekte dus bij iedereen verloopt de duur van het proces anders, maar bij iedere patiënt zien we vooruitgang.

Onze coronatherapeuten

Binnen Fysiorooi is Ilse Trieling opgeleid tot corona-expert:

Zij heeft een opleiding gevolgd en afgerond op welke manier coronapatiënten het effectiefst behandeld kunnen worden. Ook volgt zij tot op heden webinars om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten rondom het COVID-19 virus.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering krijgt u 50 behandelingen vergoed om te revalideren na een coronabesmetting. Mochten de klachten er dan nog steeds zijn, dan staan er nog eens vijftig behandelingen op de rol in samenspraak met de longspecialist.

Als u een afspraak wil maken of vragen heeft, bel of mail dan met Fysiorooi:

Tel: 0413-473196

Mail: info@fysiorooi.nl


Fysiotherapie bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en er is sprake van onomkeerbare gevolgen. Patiënten met COPD hebben veel baat bij het op pijl houden van de conditie en het trainen van de spierkracht. Niet of te weinig bewegen vormt een gezondheidsrisico.

Fysiotherapie bij COPD. De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen zijn vaak gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. In de behandeling worden ook de psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte meegenomen.
Ook kan het dagelijks functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig.

COPD fysiotherapie bij Fysiorooi. Fysiorooi heeft een gespecialiseerde COPD fysiotherapeut in de praktijk. Tijdens de eerste behandeling vindt er een uitgebreide intake plaats, om de situatie goed in kaart te brengen. Hier worden een aantal testen gedaan om een 0-meting te hebben. Vervolgens wordt er een behandelprogramma op maat opgesteld. Na een tijdje worden deze testen nog een keer herhaald, om zo de vooruitgang in kaart te kunnen brengen. De behandelingen zijn zowel individueel als in groepsverband, afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van de patiënt.

De COPD fysiotherapeut van Fysiorooi werkt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er samengewerkt wordt, indien nodig, met een adem-ontspanningstherapeut, diëtiste, ergotherapeut, longverpleegkundige, huisarts, longarts en logopediste.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op: 0413-473196


Claudicatio intermittens, ofwel etalagebenen

Wat zijn etalagebenen?

Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. De term etalagebenen is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen moeten rusten. Zij kijken dan bijvoorbeeld in de etalage van een winkel.

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking (medische term: atherosclerose) vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan minder bloed passeren. Door de beschadiging van het bloedvat en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen bij zo'n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo'n stolsel kan een bloedvat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt de pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

De pijn zit meestal in de kuit, maar kan ook voorkomen in de bovenbenen of de bilspieren. Dit is afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Sommige mensen hebben alleen last na een flink eind lopen. Heeft u ernstige vernauwingen, dan treden de problemen al na enkele tientallen meters op of zelfs al in rust. Pijn in rust treedt vooral op als de bloeddruk in uw been laag is. Dit komt 's nachts in bed voor.

Looptraing

Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van onze fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten.

Werkwijze

Onze fysiotherapeut bespreekt uw klachten en met name uw (beperkte) loopafstand. Ter ondersteuning wordt een aantal vragenlijsten afgenomen. Voor het vaststellen van uw maximale loopafstand en conditie doet u een test op de loopband. Dit onderzoek wordt gedurende de trainingsperiode regelmatig herhaald om het effect van de looptraining te bepalen. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo'n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Zie ook: Claudicationet

Onze claudicatio therapeuten:
 • Marieke van Rooij

Medical taping

Medical taping wordt gebruikt als ondersteuning in de nabehandeling van blessures, verminderen van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Maar ook tapen bij hooikoorts klachten heeft in een groot aantal gevallen goed resultaat!

De liftende werking van de medical tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De ervaren pijn vermindert onmiddellijk, waardoor u weer makkelijker kan bewegen.

Zie ook: fysiotape


Oedeemtherapie

Door een stoornis in het lymfestelsel wordt overtollig weefselvocht onvoldoende afgevoerd. De vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels, veroorzaakt klachten zoals (pijnlijk) zwelling, vermoeidheid, een zwaar gevoel, pijn, beperkingen in de beweging, huidafwijkingen, infecties en stijfheid. Om het lichaam te helpen het overtollige vocht te verwijderen, zijn verschillende behandelmethodes geschikt. Voor een maximaal effect past de oedeemtherapeut vaak meerdere methodes toe die samenvallen onder de noemer oedeemtherapie.

Lymfedrainage

Een belangrijk onderdeel van de oedeemtherapie is lymfedrainage. Lymfedrainage is een natuurlijke functie van het lichaam, maar bij sommige mensen werkt deze functie minder goed. Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie, ziekte of stress. De oedeemtherapeut kan dit proces door middel van rustige zachte massage normaliseren. Bij lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel.

Behandelbare klachten
 • Lymfoedeem
 • Post-traumatische en post-operatieve oedemen
 • Bloedcirculatiestoornissen, bv. open wonden
 • Keel-, neus- en ooraandoeningen, bv. chronische bijholte- en slijmvliesontsteking
 • Verstuikingen of bloeduitstortingen
De behandeling kan bestaan uit:
 • Voorlichting/adviezen
 • Manuele lymfedrainage ad modum Vodder
 • Compressietherapie (d.m.v. zwachtels en elastische kousen)
 • Tapen (lymfetaping)
 • Oefentherapie
 • Ademhalings- en bewegingsoefeningen
 • Littekenbehandeling
Wat voor resultaten kunt u bijvoorbeeld verwachten?

Door de verbeterde afvoer van weefselvocht vermindert de druk in het oedeemgebied. Het strakke gevoel, al dan niet pijnlijk, wordt minder of verdwijnt en u kunt weer beter bewegen. De afgenomen druk en het verdwijnen van het weefselvocht bevorderen ook de genezing van wonden en verminderen de vorming van littekenweefsel.

Wat kunt u zelf doen?

Sport en beweging stimuleren de lymfvaten om vocht af te voeren. Wandelen, zwemmen en gymnastiek (onder deskundige begeleiding) zijn zeer geschikt. Sporten die leiden tot overbelasting of sporten met veel plotselinge bewegingen (bijvoorbeeld squash) zijn af te raden. Vermijd liever zware en langdurige lichamelijke inspanning. De oedeemtherapeut kan u specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen aanleren die de afvoer van lymfevocht bevorderen.

Bij veneus oedeem helpen de kuitspieren om het bloed – tegen de zwaartekracht in – richting het hart te pompen. Met het bewegen van de kuitspieren stimuleert u dus de afvoer van bloed en vocht. Wandelen of fietsen, in combinatie met therapeutische elastische kousen, geeft verlichting. Voorkom lang staan of zitten en pas op met wondjes! Wandelen is beter dan fietsen ivm het aanzetten van het veneuze voetpompmechanisme.

In sommige gevallen is voor deze behandeling een verwijzing van een arts nodig, bijvoorbeeld bij lymfoedeem. Voor andere klachten is in principe geen verwijzing nodig. Voor meer informatie kunt u kijken onder Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vereniging Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder (www.mldv.nl)

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan Marleen Kremers, oedeemtherapeute bij Fysiorooi.


U kunt ook voor Dry Needling terecht bij Fysiorooi

Bent u op zoek naar een effectieve behandeling om de uitstralende en zeurende pijn in uw arm, schouder of been te verminderen? Bij Fysiorooi kunt u terecht voor Dry Needling: een vooruitstrevende en uiterst effectieve behandelmethode. Dry needling omvat het inbrengen van een ‘droge’ naald in een triggerpoint (een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier), waarbij de spanning in de spier(en) zich ontlaadt.

Dry Needling: niet hetzelfde als accupunctuur

Dry Needling gebruikt een “droge” acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende langere tijd in het lichaam gezet. Dry Needling gebruikt eenzelfde soort naaldje, maar die is specifiek gericht op het ontspannen van de spier. In Amerika en Canada wordt Dry Needling in de fysiotherapie veel gebruikt, in Nederland is Dry Needling in opkomst.

Hoe voelt dryneedling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het de spiercellen (het triggerpoint) aangeprikt worden, spant de spier zich even kort aan. Dit voelt als een ‘plopje’. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan. Dat is van korte duur.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
 • Pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
 • Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • Verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • Pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • Tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid
Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?
 • Acuut moment - bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel
 • Chronisch - bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS
 • Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling
 • 'Slappe' ligamenten in bijv enkels en/of knieën
 • Psychologische factoren, zoals stress en depressie
 • Voetafwijkingen, instabiliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak
Vergoeding voor dry needling

Dry Needling is een onderdeel van een fysiotherapie behandeling. De kosten worden door de aanvullende of eventueel de basisverzekering van uw zorgverzekeraar vergoed.

Dry Needling is een onderdeel van een fysiotherapie behandeling. De kosten worden door de aanvullende of eventueel de basisverzekering van uw zorgverzekeraar vergoed.

Dry needling therapeut:
 • Emilio van Dinther

Rugprogramma Fysiorooi

**Last van langdurige lage rugklachten? ** Fysiorooi biedt een rugprogramma aan voor mensen met langdurige lage rugpijn. Met een (multidisciplinaire) rugprogramma hebben wij een uniek concept in handen om (chronische) rugklachten succesvol aan te pakken. Onze praktijk maakt deel uit van het RugNetwerk Zuid-oost Nederland en hierbij werken we samen met specialisten uit de regio. We brengen hierbij eerst uw klachten in kaart en gaan hierbij verder dan alleen uw lichamelijke klachten. Om het maximale uit de behandeling te halen richt de totaalaanpak van het rugprogramma zich op de mens als geheel, waaronder ook de leefstijl.

Om te kijken of het programma geschikt is voor uw rugklachten, is een uitgebreide intake met een van de rugspecialisten het juiste startpunt.